You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Eğitim Hedefleri

Gelişimin çocuk evrelerinin ve bu evrelerdeki yaralanmaların yetişkin dönemi ilişkilerimizdeki yansımalarının kavranması.

İmago'nun eş seçimindeki rolünün ve yetişkin ilişkilerindeki etkilerinin kavranması.

Çiftin direnciyle çalışmak, bu dirençle birlikte nasıl ilerleneceğini ve dalgalı duygu durumdaki çifti diyalogta nasıl tutacağını öğrenmek.

Çiftin karmaşasını ve hayal kırıklığını yeniden yapılandırmaya yardım etmek üzere onlara gerçek İmago diyaloğunu kazandırmak. Yapılandırılmış diyalog sayesinde yetişkinlik ve çocukluk döneminin öfkesinin ortaya çıkarılması, bu öfkeyi bugünkü iyileştirici ilişkinin içine getirebilmelerinin sağlanması, bilinçdışı ilişkiden bilinçli ilişkiye geçişin yaşatılması ve çiftleri reaktif tepkiden,bilinçli eylemlere geçişinin adım adım deneyimletilmesi.

Çiftin birbirinin mantığına değer verme, birbiriyle empati kurma, ve anlaşmanın ve iyileştirici ilişkiye geçme becerilerinin arttırılması adına nasıl desteklenebileceğinin canlandırılması.

Çiftleri kendi karakter gelişimlerine odaklama, böylece onların kendi duygularında derinleşebilmelerini sağlama, çocukluk yaralarına temas edebilmelerini sağlama ve onlara yetişkin ilişkilerinin iyileştirici gücüyle onarma.

Çiftlerin terapi sonra erdikten sonra da iyileşme sürecini devam ettirmelerini sağlama.

Harville Hendrix ve Helen Hunt Imago Diyaloğu